Historie penzionu U Zelené ratolesti

Příběh zájezdního hostince U Zelené ratolesti se začíná psát v roce 1821, kdy jej nechal přestavět Tadeáš Lanna dvěma předními českobudějovickými staviteli – Josefem Sandnerem a Josefem Bednaříkem.

Dům je postaven v klasicistním slohu a z hlediska typologie domu se jedná o jednoposchoďový trojkřídlý dům s vnitřním nádvořím, ve kterém se nachází také kočárovna.

Od samého počátku byl v domě hostinec, a to v jeho severním křídle. V zájezdním hostinci samozřejmě nesměly chybět stáje, které bychom našli v křídle jižním. Jelikož T. Lanna byl podnikavý člověk, nechal zde také vybudovat dílnu na spřádání vlny (u Mlýnské stoky).

Bez zajímavosti jistě není, že se Tadeáši Lannovi v roce 1838 podařilo vybudovat manipulační koleje z České ulice k hostinci, sloužící provozu koněspřežné železnice z Českých Budějovic do rakouského Lince. Za hostincem podél Mlýnské stoky vedla jedna větev kolejí, kde se zboží překládalo na formanské vozy a lodě, a poté bylo distribuováno dále do vnitrozemí. Hostinec U Zelené ratolesti tedy považujeme za nejsevernější objekt koněspřežné železnice. Když došlo k útlumu lodní dopravy, celý objekt koupili bratři Zátkové, kteří jej využívali jako sklady obilí. Také zde pořádali setkání sokolové, např. veřejná cvičení, nebo zahradní koncerty a ohňostroje. Na počátku 20. století se v budově nacházel dokonce biograf, tedy fotografie provázené hudbou, písní a mluveným slovem.

Název U Zelené ratolesti se od svého počátku nezměnil, pouze během období Protektorátu byl poněmčen.

Od roku 1958 je objekt zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

historie